Ze stejný planety

Plány a akce Nadačního fondu na rok 2019

 

  • Nákup logopedických pomůcek a pomůcek pro rozvoj motoriky pro děti s autismem a jinými neurovývojovými poruchami

 

  • Finanční zajištění zahraničních odborníků k proškolení asistentů v oboru Aplikované behaviorální analýzy

 

  • Spolupráce s Českým rozhlasem za účelem osvěty problematiky autismu a vzdělávání pomocí ABA terapie

 

  • 2.4.2019 Den autismu – zábavný den pro děti s autismem a jejich rodiče v herně Koala Café v Praze, Hostivaři

 

  • 20.-24.5.2019 Hluboká nad Vltavou – terapeuticko ozdravný pobyt dětí s autismem a jinými poruchami s rodiči, asistenty a terapeuty

 

  • Finanční podpora příměstského tábora s intenzivní ABA terapií

 

 

 

 

Dlouhodobá spolupráce

 

 

 

ABA Centrum s.r.o.

Je první centrum aplikované behaviorální analýzy v České Republice. Specializuje se na pomoc dětem s autismem a jinými neurovývojovými poruchami. Práce s dětmi se zakládá na principech vědního oboru aplikované behaviorální analýzy. Jedná se o vědecký přístup, který má za sebou již více než 50 let vědeckého výzkumu.